Server İçin Kesintisiz Güç Kaynaklarının Önemi

Server İçin Kesintisiz Güç Kaynaklarının Önemi

Elektrik yükünün bağlı bulunduğu şebekede meydana gelen ya da gelebilecek olası gerilim dalgalanmaları oluşabilmektedir. Harmonikler kısa ya da uzun süreli kesintiler gibi durumlarda yükü ve bu değişimleri koruyan aynı zamanda…