Basınç Ölçer Nedir

Basınç Ölçer Nedir?

Basınç ölçer cihazlar, monte edildikleri prosesin basınç seviyesini algılayarak, basınç değerlerinin ayarlanan set değerinin üstüne çıkması ya da altına inmesi durumunda çıkış üreten cihazlardır. Sistemin basınç değerlerini ölçümleyerek, ölçümlediği basıncı…